Säker PCB Sanering i Stockholm

Vi är saneringsfirman som kan hjälpa din fastighet att bli fri från det hälsovådliga ämnet PCB. Som Stockholmsbaserat företag hjälper vi kunder över ett stort område och vi har utfört saneringar i fastigheter i bland annat Täby, Sollentuna, Danderyd och Järfälla. Vår utbildade personal utför saneringar med noggrannhet och enligt alla gällande föreskrifter.

Vi tar hand om din PCB-sanering

PCB är ett giftigt ämne som förekommer i vissa golv- och fogmassor i fastigheter som byggts eller renoverats mellan 1956-1973. Egentligen skulle allt PCB som finns i svenska byggnader vara borta vid det här laget, men saneringstakten har tyvärr gått långsammare än vad det var tänkt. Om du äger en fastighet som du misstänker kan ha byggmaterial med PCB bör du snarast kontakta oss för en inventering.

PCB-sanering med ROT-avdraget

Du har rätt att använda ROT-avdraget för PCB-sanering i ditt hem. Sänk kostnaden med upp till 30 procent genom att utnyttja ROT. Läs mer hos Skatteverket.

Behöver du omhändertagande av PCB?

Om du misstänker att det finns PCB i en fastighet du äger så bör det åtgärdas så fort som möjligt. Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag för vad saneringen skulle kosta. En offert från oss är alltid kostnadsfri.

Prisförslag? Kontakta ett bra rivföretag från Stockholm idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *