Anlita rivningsföretag för säker rivning av fastighet

Anlita vårt rivningsföretag för säker rivning av fastighet

Inför ett planerat rivningsarbete kan det vara bra att anlita ett rivningsföretag eftersom det ska skötas på ett lagligt och säkert sätt. Processen kan variera i komplexitet beroende på hur stor fastigheten är, hur den är byggt, vilka byggnadsmaterial som har använts och om den ligger på landet eller mitt i en storstad. Vi på Rivningsfirma Stockholm bistår dig gärna under hela rivningsprocessen, från tillstånd till städning och bortforsling av rivningsmaterial.

Fixa rivningslov innan du sätter igång

Innan du eller den anlitade rivningsfirman sätter igång med arbetet är det viktigt att du har ett giltigt rivningslov. Där ska det framgå om du ska riva ett helt hus, delar av ett hur eller ett område. Det är också viktigt att undersöka vad fastigheten som ska rivas är byggd av då det finns regler om hur olika typer av rivningsmaterial ska tas om hand på.